100-årsjubileet i Bergskyrkan

Eftersom Bergskyrkan invigdes 16 december 1906, kunde man år 2006 fira Bergskyrkans 100-årsjubileum, och den 16 december detta år hade man ett jubileumsmöte i Bergskyrkan.

Lennart och Kerstin Alverbäck fungerade som värdpar vid detta 100-årsjubileum.

Lennart Alverbäck visade diabilder från den scoutverksamhet som startades i Barkarby - Skälby under 1950-talet.

På nationaldagen den 6 juni 2006 fick representanter från Bergskyrkan i samband med jubileet ta emot en svensk flagga från kung Carl XVI Gustaf på Solliden på Skansen. Kungen sade vid överlämnandet att han hoppades att man skulle vårda fanan väl. Det var ett tiotal församlingsmedlemmar med på Solliden för att närvara vid det högtidliga mottagandet av hedersflaggan.
Joel Green visar här upp den skylt som Bergskyrkan fick på Skansen i samband med att man mottog Sveriges flagga.
Vårdkasekyrkan i Skälby tillkom 1970 som ett resultat av Hässelby Baptistförsamlings mångåriga "utpost-verksamhet" i Barkarby-Skälby. Efter 35 år upphörde Vårdkasekyrkans verksamhet och Bengt Jansson överlämnade denna kväll till "moderförsamlingen" Bergskyrkan som jubileumsgåva det kors som tidigare funnits i Vårdkasekyrkan.

Här på bilden ser vi Bergskyrkans pastor George Kjellberg stolt hålla upp den fina gåvan.

Sven Persson var under många år juniorledare för ungdomar i åldern 13 - 18 år. Här visar han sångtexten "I Hässelby, I Hässelby" som skrevs av Herbert Brander.

Herbert Brander, (1903 - 1984) var pastor och en flitig psalmförfattare och även medarbetare i utgivningen av flera sångböcker.

Sven Alverbäck startade som 16-åring 1949 verksamheten "Goda Kamrater" för 8-12-åringar (en föregångsvariant till scouting inom Baptistsamfundet).

Denna sextett återuppstod kvällen till ära efter många år. I bakre raden står från vänster: Börje Jämtbäck, Bo Johansson och Bengt Jansson. I främre raden står från vänster: Gudrun Bengter, Maj Jansson och Siv Jämtbäck. Dessa sångare var medlemmar i "Ungdomssångarna" på den tiden då det begav sig.

Denna piporgel ersatte i början av 1960-talet församlingens tidigare tramporgel. För kvällen spelade kantor Jan Roström från S:ta Birgitta kyrka på den.
Bland de som under kvällen höll tal berättade Lars-Erik Widell några anekdoter från sin barndomstid då hans far var vaktmästare i kyrkan.
Fotograf: Ulla Widell. Text: Lars-Erik Widell och Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.