Du som läste min berättelse om Blomodlarvägen kan fortsätta här, för den vägen, efter att några meter varit gångväg, övergår direkt i Åbroddsvägen. Den första villan vi träffar på då blir den som ligger på Åbroddsvägen 55.
Foto: Henrik Henrikson.Gatan har fått sitt namn efter denna halvbuske med blommor i olika färger, en gång hitförd av munkar som läkeväxt. Enligt folktro förr kunde torkade blad av åbrodd användas som skydd mot onda makter, och kunde även tjäna som afrodisiakum. Den har en bitter smak som malört och dragon, men den har en ljuvlig doft, lite av citron. Användes förr mot mal. Numera mest som brännvinskrydda. Blad och blommor kan användas för "ört-te".

I Italien används åbrodd som smaksättare på mat. Artnamnet abrotanum är ett gammalt latinskt namn på arten. Åbrodd är en försvenskning av det vetenskapliga artnamnet.

I Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom från 1792 skrev Carl Fredrik Hoffberg om Åbrodd: ”I Tyskland lägges litet Åbrådd i soppor och bland kött som kokas, at gifwa aromatisk smak.”På dessa två flygbilder från 1958 och 2001, över samma område visar att det lantliga trädgårdslandskapet på 1950-talet nu blivit ett tättbebyggt bostads- och villaområde. Åbroddsvägen är ifyllt med gult.En karta från 1954. Åbroddvägen var tidigare en del av Hagavägen, som bytte namn till Blomodlarvägen, innan denna del fick det nuvarande namnet.En villa, fotograferad 1980 av Stig Forslund. Adressen är Åbroddsvägen 53, och man kan skymta missionskyrkan till höger.Samma villa idag 2021 - fyrtio år senare. Huset verkar sig likt.
Foto: Henrik Henrikson.I oktober 1925 kunde man läsa i Stockholms Förstadsblad:
”Enligt de första kalkylerna skulle den nya kyrkan i Hässelby, som bygges i trä, kosta 42.000 kr. Den senare noggranna beräkningarna ha emellertid kommit upp till 60.000 kr. Föreningens styrelse har sökt gå en medelväg och föreslagit dels att slopa den påtänkta tornbyggnaden och dels att väggarnas inner- och ytterputs skulle ersättas med brädbeklädnad. Därigenom skulle kostnaden ej behöva överstiga 50.000 kr. Detta förslag har nu av föreningen på dess kvartalsmöte måndag 19 oktober 1925 afton bifallits.”

Gatuadressen till kyrkan var i början Blomodlarvägen, men numera har kyrkan adressen Åbroddsvägen 47.Träkyrkan uppfördes 1926 i tidstypisk 20-talsklassicism. Ritad av det välkända arkitektkontoret Höög & Morssing.

Söndagen den 5 september 1926 invigdes den nya Missionskyrkan. Högtidligheten öppnades kl. 11 med psalmen ”Nu tackar Gud allt folk” varefter Hässelby församlings pastor, Hjalmar Löfgren, höll inledningsanförandet. Flera gåvor hade inkommit till kyrkobygget.

Föreningen Excelsior hade skänkt den rymliga tomten och en missionsvän i Stockholm 16.000 kronor, dessutom lämnades flera mindre bidrag.
Foto: 1926 Harry Grip.Barbro Jernström berättade:
”En dag hittade jag denna bild från 1928, konfirmander i Missionskyrkan i Hässelby. På nedre raden sitter Brita Klingström, min moster Britta Zackrisson, prästen inget namn, känner igen flickan men inget namn min mamma Inga Zackrisson. Övre raden min pappa Sven Larsson, (Langö) de tre därefter inga namn, Torvald Johansson, (Torstensson) sedan inget namn.”Idag 2021, en lite höstlik bild av Missionskyrkan.
Foto: Henrik Henrikson.Denna villa är byggd 1935. Den vänstra bilden är från 1942 och adressen var Hagagatan 4. Då hette husets ägare Fru Sally Ellström. Huset rymmer 4 rum och kök, samt hall, kapprum och bad. Tomten bestod på den tiden delvis av skog. Huset renoverades 1987. Idag har villan adress Åbroddsvägen 50.
Foto: vänster Stig Forslund, höger Henrik Henrikson.En bild från 1914 av villan på Åbroddsvägen 48. Hasse Ekman berättade:
”När frugans morfar Johan Österman och hans fru Matilda köpt tomten 1904 byggde dom detta hus på tomten. De kallade huset Lövhyddan för det växte så många björkar på tomten. De fick nio barn. Ett av dem min frus mor Eva.”

Huset var en så kallad tvåfamiljsvilla. Lisbeth Averling berättade:
”Jag bodde här 1946-1967. Huset byggdes om 1953, då jag började 1:a klass. Adressen var först Hagavägen 2, bytte sedan namn till Blomodlarvägen 2.”Hasse Ekman berättade:
”Detta köpekontrakt gällde huset på Åbroddsvägen 48. Här köpte min frus morfar Johan Österman en tomt av Carl Trolle Bonde år 1906 för 2847 kr och 30 öre. 284 kr och 73 öre betalades kontant. Återstående 2562 kr och 57 öre skulle avbetalas en gång om året med 284 kr och 73 öre plus 5 procents ränta."Samma hus idag. Huset har byggts till i omgångar, och är idag 337 kvm fördelade på tre våningsplan och nio rum. Det finns terrasser i både söder- och västerläge.
Foto: Henrik Henrikson.På denna planritning från 1964 visas hur Åbroddsvägen skulle få sin nuvarande utformning med vändplan längst i öster. Här kan man se att de då tänkte sig att vägen vid den skarpa kurvan också skulle gå in i en sidogata åt väster. Det skulle liksom bli en trevägskorsning där.Den trevägskorsningen blev aldrig av. På denna bild med den skarpa kurvan ser man att det blev en gångväg där istället.
Foto: Henrik Henrikson.Det nya huset på Åbroddvägen 47.
Fram till 2014 gällde att de tomter som ägdes av kyrkan endast fick bebyggas med kyrkobyggnader, församlingshus eller liknande. Huset nr 45, som ligger på denna mark, användes tidigare till ungdomsverksamhet, men har nu byggts om till bostadshus.

Hässelby Missionskyrka ansökte 2013 om att få detaljplanen för tomten ändras så att det ska kunna bli möjligt att bygga ett bostadshus till. Stadsdelsförvaltningen var positiv till förslaget.

För att inte påtagligt förändra utsikten från kyrkans altarfönster flyttades kyrktomtens gräns till den nya avstyckade tomten ett par meter. Här växer nämligen bland annat stora björkar, som man ville bevara.
Foto: Henrik Henrikson.På Åbroddvägen 33 ligger en arkitektritad villa, som är byggd 1991.
Bild från Google.En interiörbild från den arkitektritade villan på Åbroddsvägen 33.
Bilden är från Samtrygg 2020.På Åbroddsvägen nr 23 ligger denna villa, byggd 1910.
Fotot är från slutet av 1970-talet av Stig Forslund.Samma hus idag. Från det här håller ser huset mycket mer småskaligt ut.
Foto: Henrik Henrikson.Inne på en sidogata av Åbroddsvägen går en trappa som leder upp till Edelundavägen. Den lilla sidogatan hade ett tag namnet Åbroddsgränd.
Foto: Henrik Henrikson.En av alla de diskreta villorna på Åbroddsvägen. Denna har nummer 21, och som flera av de andra grannarna, är den omgärdad av tåta häckar, som skydd mot trafikbullret från den intilliggande Lövstavägen.
Foto: Henrik Henrikson.Huset på Åbroddsvägen 21 är mycket större inne
än vad som verkar från utsidan.Några gånger har jag hört att Brita Borg skulle ha bott i Hässelby villastad, men inget har kunnat bekräfta det. Nu visade det sig att hon under en period hade en sommarstuga ”bortåt Åbroddsvägen”. Det förklarar ju saken. Folk hade säkert sett henne bo där, men hon var aldrig folkbokförd där. Hon kanske vistades i någon av dessa två sommarstugor som låg på Åbroddsvägen.
Foto: Stig Forslund 1980.På de tomter där sommarstugorna låg finns idag rymliga villor.
Foto: Henrik Henrikson.Ett charmigt hus som man kan finna på Åbroddvägen 3.
Foto: Henrik Henrikson.I slutet av Åbroddvägen finns en vändplan. Utmed en stor del av Åbroddvägen finns ett bullerplank, som dämpar trafikljudet från Lövstavägen.
Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.