Carl Bondes väg var en av Hässelby villastads allra första vägar och var i början 1,4 kilometer lång. Den gick från Glädjevägen fram till nuvarande radhusen på Vitplistergränd. Vägen hette från början Bondevägen. Utmed hela vägen låg då på 1900-talet ett tjugotal handelsträdgårdar på rad.

Carl Bondes väg är numera bara 360 meter lång. Resten har styckats upp i flera återvändsvägar med olika namn, Mäster Davids gränd, Älvdalsvägen (halva ungefär) och Drivbänksvägen.

Carl Bondes Väg fick sitt namn efter greve Carl Bonde, vilken en gång i tiden ägde den mark där Hässelby villastad nu ligger. Nu ska jag presentera några av de hus och handelsträdgårdar som har funnits utmed denna, för Hässelby villastads historia, så viktiga väg.

Bilden ovan visar Ragnar Nygrens trädgård 1945. Den är inskickad av Anna Nygren.Karta från 1954. Man ser att Carl Bondes väg då slingrade sig en bra bit genom det centrala Hässelby villastad.


Dagens karta över samma område. Av Carl Bondes väg finns det bara kvar en kort vägbit och några sidogator i bostadsområdet Västra Smedshagen. Jag har markerat dagens Carl Bondes väg med blått.Gerd Eklund berättade:
“Denna bild är från 1951. I bakgrunden syns "Dövens" hus som låg i hörnet Granskogsvägen/Carl Bondes väg. Det fanns uthus på den tomten där det på somrarna bodde lite löst folk.

På bilden är den min syster Maud på gungan, jag i mitten och Mona Karlsson. Döven handlade mat i vår affär där han fick ta ut mat och socialen betalade. Han älskade wienerbröd men han fick hjälp att försöka äta annat också.”Här är en bild på de uthusen som var bebodda på sommaren. Flera minns dessa hus och de som bodde i dem.

Bengt Fredriksson: “I uthusen bodde gubbar från stan på sommaren. En kallades Värmland och så var det gubben Hed. De jobbade på Riddersvik.”

Rolf Bråsäter: “I ett av småhusen bodde en enstöring. Där låg också torrtoan till Dövens hus”.

Ninnie Carlsson: “Det lägre uthuset med platt tak var kul att klättra upp på men man fick hoppa ner försiktigt för det var fullt med brännässlor på baksidan.”

Ulla Paulsson: “Jag bodde granne med Hjalle på Carl Bondes väg. Han var lite läskig tyckte vi, vandrade fram och tillbaks när han var ute. Han hade toa i ett uthus på tomten precis vid berget, vi brukade ligga där uppe och kasta sten på taket när han var där. Inte snällt men han var ju lite konstig.”Detta är huset på Carl Bondes väg 4. Det byggdes 1904 av polisman Karl Kristoffersson med hjälp av byggmästare C. G. Pettersson. Huset med sina två rum och kök var byggt i trä med tegeltak. Huset i bakgrunden ligger på den tomt som idag har adressen Mäster Davids gränd 7.

Gerd Eklund berättade:
“Detta är gammelmormor Idas hus på Carl Bondesväg 4. Numera är huset rivet och ersatt med ett radhusområde, men husen i bakgrunden finns kvar. Den högra bilden är från mitten av 70-talet.”Detta hus låg på Carl Bondes väg och uppfördes 1922. Idag är adressen Mäster Davids gränd 13. Foto: Henrik Henrikson.Denna villa låg också på Carl Bondes väg. Den är byggd 1909. Numera är adressen Mäster Davids gränd 25.Tre villor som låg på Bondevägen.

Från vänster:
Bild 1, en villa på Bondevägen 15. Den ritades och byggdes 1909 av snickaren J. F. Pettersson. Villan bestod av 3 rum och 2 kök samt 2 hallar. Fasaden var av ljus puts. J. F. Pettersson planerade och ordnade tomten, som han arrangerade i två terrasser.
Bild 2: Denna villa låg på Bondevägen 37, och var byggd av byggnadssnickare Johan Eriksson, som sedan bodde i huset i många år. Huset var av trä med ljus puts och tegeltak. Där fanns 4 rum och kök samt hall och inbyggd veranda. Tomten på 2 200 kvm planerades av Johan Eriksson som även uppförde ytterligare en mindre stuga på ett rum och kök om 20 kvm.
Bild 3: På Bondevägen 39 låg denna villa, med 6 rum och 2 kök, samt serveringsrum och hall. Huset ritades och byggdes 1911 av ägaren, Karl Wirsén, som var timmermansförman. Redan 1907 köpte Karl Wirsén tomten, som han planerade och ordnade till med ett 30-tal fruktträd och bärbuskar.En annons från hösten 1962, när denna del av Carl Bondes väg fått namnet Älvdalsvägen.Denna villa på gamla Carl Bondes väg är byggd 1943. Nuvarande adress är Älvdalsvägen 54B. Foto: Henrik Henrikson.På Älvdalsvägen 52 ligger en liten stuga, vilken bygges 1909 som sommarstuga.
Vid en inventering 1980 skrev man följande notering: “Sommarstuga i 1 vån. med faluröd liggande fasspontpanel. Vita snickerier utom fönsterbågarna som är gröna. Urspr. fönster. Svart papptak.”Samma stuga idag. Foto: Henrik Henrikson.Denna stora villa med en lite annorlunda arkitektur byggdes 1920, och den låg på Bondevägen. De två bilderna är från 1980.Samma hus idag på Älvdalsvägen 48 B. Foto: Henrik Henrikson.Denna bild tog Sören Widlert 1975. Man ser en del av Carl Bondes väg som idag heter Drivbänksvägen. Upp till höger går Odonstigen.Samma plats idag. Foto: Henrik Henrikson.Floraborg, som låg på Carl Bondes väg.
Sven Rosenberg hade där sin handelsträdgård. Bilden är från 1919.Floraborg. Dessa bilder är från 1980. Huset är idag rivet, men låg ungefär där Drivbänksvägen 21 ligger idag.
Foto: Stig Forsslund.Här har Sören Widlert fotograferat en del av Carl Bondes väg 1975.Samma vy av idag. Björkar och tallar är borta, men husen står kvar, nu skyddade bakom häckar och plank. Adressen är nu Drivbänksvägen 17.
Foto: Henrik Henrikson.På Drivbänksvägen 15 hittar vi en villa från 1946.
Foto: Henrik Henrikson.Huset på Drivbänksvägen 132. Den vänstra bilden fotograferad av Sören Widlert 1975.

Jag tänkte ta samma bild av idag som jämförelse, men som de flesta villorna i området så döljs huset mot insyn av träd och buskar, så det var inte möjligt att fotografera huset framifrån. Jag kunde i alla fall ta en bild av husets gavel (högra bilden).Ett flygfoto från 1978 där man ser villorna på Drivbänksvägen 15 och 17. I nerde högra hörnet av bilden kan man se hur man börjat bygget av affärscentrumet Åkermyntan.Här är några bilder som Anna Nygren har skickat in. De visar området kring Växthusvägen och Carl Bondes väg.
Hon berättade: “Dessa bilder är från 1973. På första bilden är Harry Jonssons växthus och villa kvar, där det sedan byggdes många radhus. Bilderna visar korsningen numera Växthusvägen och Carl Bondes väg.”Anna Nygren berättade vidare: “På denna bild syns Gustav Nygrens växthus och Blomsterkungsvägen som försvinner åt vänster. Gamla Skälbyvägen döljs av växthusen. Villan som skymtar bakom de höga pyramidekarna, mitt barndomshem, ägs nu av Hässelby scoutkår.”I samma område finns idag en grupp med stora bostadshus. Det är Västra Smedshagen. Foto: Henrik Henrikson.Denna bild från 1940 visar hur Ragnar Nygrens trädgård då såg ut. Huset hette Strömdalen och bilden är inskickad av Anna Nygren.Anna Nygren berättade: “Här står arbetsstyrkan uppställd i Ragnar Nygrens trädgård Strömdalen i början av 1940-talet. Längst till höger pappa Gustav Nygren och bredvid honom Astrid Nygren. Pappa var stolt över Hässelby som trädgårdsstad och förmedlade det till mig och mina syskon.”Ragnar Nygrens handelsträdgård 1941, inskickat av Anna Nygren. Hon berättade: “Fotografen Gustav Nygren har nog stått på balkongen i villan och fotat. Enligt Ragnars dotter Gunnel köpte Ragnar trädgården 1933 och villan är byggt 1919. 1963 eller -64 sålde han trädgården. Ragnar och hans hustru Astrid bodde kvar i villan till 1982, den villa som i dag kallas "Vita Villan" på Carl Bondes väg 44. Växthusen och bänkgårdarna längst till höger i bild tillhörde Nils Larsson. Villan och trädgården högst upp till höger var Hasselblads. Därefter H.F. Jonssons villa och trädgård. Växthusen med gavlarna till vänster i bild ägdes av Karl Axel Wikstrand. Där ligger i dag Åkermyntans handelscentrum.”Vänster bild:
Anna Nygren berättade om denna bild: “Ragnar Nygrens trädgård cirka 1940. Här har man täckt några känsliga växter med väv, kanske mot kyla. Bilden är tagen från sidan av villan, mot trädgården. På bilden syns ett par växthus med direkt anknytning till packhallen och med pannrum i samma byggnad. Längst till höger i bild skymtar ett växthus till. Senare kom det att byggas ytterligare ett stort antal växthus i trädgården. Längst till vänster i bilden skymtar Karl-Axel Wikstrands växthus.”

Några kompletterande kommentarer till den vänstra bilden:
Birgit Blänning: “I den stora villan uppe till höger bodde familjen Widén. Agneta Olsons mormor och morfar. Jag var där många gånger under vår skoltid.”
Barbro Jernström: “Växthusen till höger om skorsten och pannrummet var HF Johnssons.”
Sören Widlert: “Mina föräldrar arrenderade Widéns trädgård ca 1953-1961; till dess att Blomstergården öppnade. “

Höger bild:
Anna Nygren berättade: 𠇋ilden är fotat vid Ragnar Nygrens villa 1945 med min morfar Emanuel Klingström, mamma Brita Nygren och min syster Kristina, som var född 1943.”Ett år innan man började bebyggelsen av hyreshusen i Västra Smedshagen utförde man grundundersökningar kring Vita villan, som syns på bilden. Dagens Nyheter 20 januari 1983.Sommaren 2015 tog jag denna bild av Vita Villan, som numera ligger omgiven av moderna bostadshus. Omkring 2013 användes huset av "Öppna förskolan i Smedshagen". Hösten 2015 öppnades ett medborgarkontor i huset. Hösten 2017 blev villan åter igen en öppen förskola.
Huset har egentligen aldrig hetat Vita villan, men har kallats så på senare tid.Så till nästa hus: Gransäter. Denna villa låg på Bondevägen 45. Barbro Jernström har skickat in denna bild och berättade:
“Det här huset är idag välkänt i Hässelby, nämligen så här såg scoutstugan ut i början av 1910-talet . Huset byggdes av min farfar 1908 och här fostrade han och hans hustru Julia sina fyra barn. Det har byggts om några gånger. Lite roligt att denna bild och några fler finns bevarade.”Denna bild med familjen på Gransäter är tagen någon gång omkring 1913. Mannen i hatt Nils Larsson f 1885 d 1969.
Pojken på marken Atle Langö (Larsson) f 1909 d 1970
Pojken i trappan Sture Langö (Larsson) f 1912 d 1993
Mannen är en anställd namn okänd
Äldre kvinnan Karolina Vesterlund, Nils Larssons svärmor
Längst till höger Julia Larsson (Vesterlund) f 1885 d 1945, Nils Larssons hustru

Bilden är tagen runt 1913 eftersom sonen Sven Langö (Larsson) föddes i januari 1914, så troligen var Julia gravid vid detta tillfälle. Alla barnen bytte efternamn under 1930-talet till Langö, föräldrarna behöll namnet Larsson.Nils Larsson startade sin handelsträdgård 1907 på dåvarande Bondevägen 45. Huset byggdes 1908 och fick namnet Gransäter.Detta foto är inskickat av Anna Nygren . Hon berättade till bilden: “Här har bror Per Nygren sommaren 1970 gått upp på något tak och i tre bilder försökt att få med de flesta växthusen i Gustav Nygrens trädgård, Gransäter och Strömdalen. Några av växthusen är sprutade med kalk för att minska solinstrålningen varma sommardagar. På bilden syns inte frilanden, där man vid den här tiden odlade t.ex. gladiolus, scaboiosa och agapanthus.”

De tre bilderna har jag digitalt fogat ihop till en bild.Idag ligger Gransäter omgivet av hyreshus. Foto: Henrik Henrikson.En annan handelsträdgårdsmästare utmed Carl Bondes väg var Fritz Hargesson. Här står han bland sina odlade blommor. Bilden är tagen någon gång under 1960-talet.Vänster bild:
Handelsträdgårdsmästare Fritz Hargesson med ett knippe nyskurna rosor. Till vänster en låda med skira liljekonvaljer.
Bild från Spånga Nyheter 1950.

Höger bild:
Handelsträdgårdsmästarföreningens ordförande, Fritz Hargesson från Hässelby, säljer denna dag själv sina tulpaner i Klarahallen.
Bild från Dagens Nyheter 1957.I slutet av Carl Bondes väg låg Talludden, en av alla de handelsträdgårdar som låg utmed denna väg. Bilderna är från 1915.

Denna handelsträdgård ägdes av Axel Karlsson, född 1870. Han skötte gården med hjälp av sönerna Thorsten och Karl Axel. Man hade 12 växthus och 700 bänkfönster. Boningshuset uppfördes 1910. Nu ligger radhusen på Kaveldunsgränd på denna mark.I dag är den lilla kvarvarande biten av Carl Bondes väg bebyggd med hyreshusen i Västra Smedshagen. Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.