Glädjen är ett av de få torp i Hässelby som finns kvar än i dag. (Foto: Henrik Henrikson)En teckning av Olof Dunér, som 1928 startade en hönsgård på torpet Glädjen. Han började i liten skala med tio höns, men med åren växte verksamheten.

I början av 1950-talet var detta en av de största hönsgårdarna i Stockholms västra förorter. Anläggningen bestod av en hel liten by moderna hönshus, grupperade kring det gamla torpet.

I detta torp bodde Olof Dunér med hustru, son och dotter. 1.100 vita leghornshöns gav varje vecka 4-5.000 ägg. Man producerade också "provrörskycklingar", d.v.s. maskinkläckta, duniga, pipande små kycklingar, som alstrades i 38 graders värme under 21 dagars vistelse i kläckningsmaskinen. Värmen måste hållas konstant hela tiden i skåpet och blev det strömavbrott var det brått att tända en fotogenkamin under kläckningsapparaten. (Bild: SvD)1957 hade Glädjens hönseri vuxit till 1.200 värphöns. En höna i toppklass levererade ungefär 300 ägg per år och genomsnittet bortåt 200 vilket betyder c:a 12 ton ägg per år för Glädjens hönseri.

Gott och väl 14.000 kycklingar kläcktes under året, men gallringen var mycket sträng och en god portion gick till slakt.

Kosthållet drog stora slantar. Olof Dunér i Hässelby brukade kalkylera med 45.000 kronor om året, ibland ännu mer.

"Första värpåret är det finaste, sedan blir produktiviteten mindre", berättade Olof Dunér. "Under normala förhållanden räknar jag med ungefär 700 ägg om dagen med den här besättningen – inklusive avelsäggen – och den siffran gäller året runt. Till 70 procent är det vit leghorn, den rasen har visat sig vara bäst för svenska förhållanden, men naturligtvis kan man försöka med annat. En gång om året blodprovas hela besättningen, och glädjande nog är hönstyfus allt mindre förekommande. Det är varmt och gott i kycklingavdelningen och än så länge är det fyr i värmepannan, ty nätterna är frostiga och vinden vass ute på gärdet."

(Foto: Hässelby hembygdsförenings vykortserie)
Framåt påsken 1959 var Glädjens hönseri det enda kvarvarande hönseriet i hela Storstockholm. Affärerna gick bra och hönsen värpte friskt, men det är inte utan att Olof Dunér önskade att värphönorna kunde förmås att värpa flerdubbelt upp till påsk!

"Våra höns lägger cirka 500 ägg i veckan och vi har omkring 3.000 kycklingar", berättade Olof Dunér.

God hjälp fick han av sonen Lennart och dottern Sylvia Ek. Av veckans 500 nykläckta kycklingar gick 200-250 till slaktning. Just kring påsktiderna var efterfrågan livligare naturligtvis. På bilden håller sonen Lennart upp en av alla kycklingar. (Foto: SvD)Efter att hönsgården avvecklades användes torpet Glädjen bland annat som dagis under 1970-talet och 2013 köptes huset av en familj som var mycket ivriga att återställa och bevara torpets ursprungliga karaktär. (Foto: Henrik Henrikson)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.