Text: Henrik Henrikson 2017
Bilder: diverse tidningar och vykort.

Historien om Ljusglimtshemmet fortsätter:

När föreningen Ljusglimt 1917 – 1918 köpte in ett par tomter strax ovanför Berghamns brygga var den ena tomten bebyggd.
Där låg det pampiga "Gamla Sjöberga".Först avsåg man tydligen att inrätta denna byggnad till det första Ljusglimtshemmet, men av någon anledning övergav man planerna att rusta upp huset, och bestämde i stället efter några år att riva huset, för att ge plats till det hus som på 1930-talet blev Ljusglimtshemmet nummer två - Sjöberga.


På denna flygbild kan man se det gamla huset ungefär mitt i bild.

Nu över till en annan av de stora byggnaderna nära Berghamns brygga: Lindaugården.

Det huset ligger på andra sidan Berghamnsvägen från Ljusglimtshemmet sett.
Den gården ägdes av den legendariske hässelbybon Carl Lindau.
Huset hette på den här tiden villa Ekudden.

Carl Lindau hade en syster, Adolfine Lindau, som var sjukgymnast.
Hon bosatte sig här på Ekudden 1923 när hon kom från Amerika, men flyttade vidare redan samma år till det gamla Sjöberga tvärs över gatan.
Adolfine var då 66 år gammal.


Adolfine Lindau verkade ha inspirerats av Ljusglimts boende för äldre, och hon inrättade ett vilohem för behövande i broderns villa.

Hennes pensionat Ekudden öppnades i juni 1927,
men projektet verkade inte ha blivit så långvarit, för efter september samma år finns det inga notiser om vilohemmet.

När Adolfines bror Carl dog 1932 flyttade hon tillbaka till Ekudden,
eftersom den gamla byggnaden Sjöberga skulle rivas, som redan nämnts här ovan.

Adolfine Lindau gifte sig aldrig. Hon dog i januari 1941.Den 23 maj 1927 infördes denna notis i Svenska Dagbladet. Här meddelade Adolfine Lindau att hon planerade att öppna sitt pensionat i Ekudden, det hus som idag kallas Lindaugården.

Telefonkontakten sköttes tydligen till att börja med av en fru Almström i Sundbyberg.I denna notis från den 19 juni 1927 kan man se att pensionatet öppnats. Man har fått telefon indragen, och nu söktes gäster.Denna notis var införd i Svenska Dagbladet 24 september 1927. Pensionatet kallades Ekuddens vilohem. Det var sista gången jag kan finna något livstecken från Adolfine Lindaus stora projekt. Tydligen gick affärerna inte så strålande, och verksamheten avvecklades.


På denna bild syns till vänster Lindaugården, som på den här tiden alltså hette Ekudden, där Adolfine öppnade sitt pensionat,
och till höger syns (det bakre huset) den gamla villan Sjöberga,
där Adolfine bodde tills det huset skulle rivas.
Då fick Adolfine flytta tillbaka till sin brors Ekudden.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.