Text och sammanställning av bilder Henrik Henrikson mars 2018

Riddersvik i Hässelby villastad var en jordbruksfastighet fram till 1977 då driften lades ned för gott.
Till Riddersviks gård hörde stall, vagnshus, mangelbod, källare, hönshus, vedbodar och en iskällare.
1985 rustade Stockholms stad upp den gamla gården.
Idag är byggnaden kulturminnesmärkt.
(Foto Henrik Henrikson på 1960-talet)


Det började år 1762 med att torpet Flottvik köptes av kung Adolf Fredriks tyske källarmästare Elias von Langenberg.
Han byggde då den fina gården Riddersvik, som vi har här i dag.
Ovanför entrén står årtalet 1762 fortfarande kvar. (Foto Henrik Henrikson)Detta är en oljemålning från 1880-talet.

Riddersvik har ofta bytt ägare. Här är bara några under 1800-talet och vad de fick betala för gården:

1866 Magister Lagerberg

1868 Lantbrukare N. J. Forsmann för 80.000 riksdaler rmt

1872 Destillator O. A. Hellichius

1872 Grosshandlare Nils Johan Wilhelm Bergman Nilsson för 118.000 riksdaler

1878 Possessionaten A. Fredman för 140.000 kr

1879 Bruksägare Anders Mårten Ångman för 128.000 krStockholms stad köpte in gården Riddersvik 1885 för 140.000 kronor plus 25.000 för inventarierna.
Stockholm skulle anlägga en sopstation i området.
Bilden är ett vykort från 1906.Mangårdsbyggnaden har tre våningar och två, ursprungligen gulmålade, flyglar.
Numera är gårdens alla byggnader totalrenoverade
och i huvudbyggnaden finns en restaurang med salonger och gästrum.
Denna oljemålning från 1921 är målad av någon som verkar heta Gustaf Andersson.Innan Stockholm köpte området var här ett jordbruk med kor, hästar och svin.
Förutom säd odlades också gurka och pepparrot med mera.På detta flygfoto,
som är från omkring 1950-talet,
kan man se hur Riddersvik ligger
i närheten av Mälarens vatten.I boken Svenska gods och gårdar från 1938 kan man bland annat se
att Riddersviks totala areal på den tiden var 226 hektar,
varav 97 åker och betesmark, resten var barrskog och hagmark.
Man hade då 9 hästar och 50 kor.Lövsta vattenkvarn tillhörde i början Mellangården i Lövsta.
När Lövsta by köptes av von Langenberg 1762 blev kvarnen en del av Riddersvik.Det var så dåligt med vatten i rännan till Lövsta Vattenkvarn
så den endast kunde användas vid vårens islossning och eventuellt efter ett kraftigt regn.
Kvarnen revs 1915.
Detta är ett handkolorerat vykort från 1905.Malin Rosell har bidragit med följande två bilder.
Vi ser hennes mormor och morfar – trädgårdsmästare Helmer Westling med sin hustru Gunhild.
De arbetade på Riddersviks gård från 1920-talet ända in på 1960-talet.Andra bilden är från 1940-talet.
Vi ser barnen Britt och Solveig Westling
och Birgit som passade dem.
De sitter på trädgårdssidan av Riddersviks huvudbyggnad.Riddersviks gård från luften.
Lägg märke till alla växthusen i direkt anslutning till huvudbyggnaden.En skiss av gården tecknad av Ljung 1987.En akvarell från 2000 målad av Eva Berger.Trädskolan, som låg i Enskede, flyttade 1979 ut till Riddersvik.
Där drev man upp de träd som sedan planterades runt om i Stockholm.
2008 lade man dock ner trädskolan, eftersom det var billigare att importera träd än att ha egen växtodling.
Denna bild tog jag 2009.
Där trädskolan låg ska man bygga en modern trädgårdsstad med upp till 600 bostäder.Denna underbara bild av koloniträdgårdsområdet i vinterträda
nedanför Riddersviks huvudbyggnad är tagen av Erik Hansson 2016.
I sluttningen till vänster ser man den stora ek där torpet Flottvik låg.Vintermotiv från 2013. Fotograf Jonny Jilderin.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.