Hur kommer det bli i Hässelby strands centrum?
Bilder och text: Henrik Henrikson

Vid en föreläsning tisdagen 16 maj 2017 i Hässelby strands kyrka berättade Maria Pettersson,
från Stadsbyggnadskontoret, lite om de framtida planerna för torget i Hässelby strands centrum.


Det som nu staden har åtagit sig i det här projektet är att bygga ett nytt torg.
Man får räkna med cirka ett drygt år innan allt är klart.

En vattenyta som var tänkt framför kyrkan har man tyvärr strukit ur planerna. Det är mycket synd, kan man tycka.
Flera på mötet ville veta vart man skulle vända sig för att framföra de önskemål som finns om att det ändå ska byggas en vattenyta,
vilket skulle betyda så mycket för torget.
Då ska man vända sig till Jenny Mathiasson på Exploateringskontoret.
Hon hade e-postadress jenny.mathiasson@stockholm.se
och telefon till Exploateringskontorets växel är 508 27 600. Gatuadressen är Fleminggatan 4.
Men vatten är dyrt. I det här projektet har staden inte fått in speciellt mycket pengar,
och man har fått skära ner på flera detaljer, bland annat vattnet.


Man engagerade en av mästarna inom trädgårds- och landskapsarkitetktur, Torbjörn Andersson,
som är professor på Sveriges Lantbruksuniversitet.
Det som gör det här projektet så svårt är att hela ytan uppifrån Fyrspannsgatan ner mot trappan skevar med flera olika höjdskillnader.
Det är större höjdskillnader än vad man kan tro.
Det Torbjörn gjorde var att han tog upp de olika höjderna och lutningarna genom att anlägga en helt plan vågrät yta mitt på torget.

Avståndet mellan kyrkan och den närmaste planteringen, som är uppbyggd med en mur, kommer att bli 7,7 meter.
Det är den ytan som ska vara som en förgård framför kyrkan.


Tidigare fanns körsbärsträd utmed Fyrspannsgatan, och dem ville många få tillbaka. Något säkert besked gick inte att få.
Samma svar fick vi gällande en bankomat.
Tyvärr är det så att staden inte kan påverka den servicen.
Inte heller post, bank eller apotek.


Det sista huset som nu byggs i centrumet, var från början tänkt innehålla normala lägenheter; tvåor, treor och fyror.
Den idén har man gått ifrån helt nu.
Man ska bygga så att det blir en korridor mitt i huskroppen, och sedan blir det små enkelsidiga lägenheter åt varje sida.
Så det blir betydligt fler lägenheter än vad som var planerat från början.
Lägenheterna blir små, uppskattningsvis på 19-22 kvadratmeter.
Det finns stor efterfrågan på små lägenheter, till exempel för ett förstaboende.
När det gäller butiker i det nya huset så är det bara en liten hörna som är avsedd för handel.
Det nya huset ska få tre - fem våningar.


Innan det nya huset är byggt kan man inte göra de utfyllningar som måste göras så att torget kan ansluta till det nya huset.
Men man har förberett med att lassa upp stora mängder med sprängsten.


Här ser man hur den blockstensmur i granit, som skiljer torget från Fyrspannsgatan, ska se ut.


Inne i hörnet av parkeringen, vid Hemköps varuintag,
ska man anlägga en återvinningsstation i höjd med Maltesholmsvägen.


Här kan man se hur återvinningsstationen är tänkt. Det gula är Hemköps byggnad, och nedtill ser man Maltesholmsvägen.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.