Hässelby Strands båtklubb är en av fem båtklubbar utmed Hässelbys stränder. Den ligger i slutet av Sparrisbacken i Hässelby strand.
Foto: 2015 Henrik Henrikson.Denna karta är från 1812 och man ser att det redan då fanns en brygga på den plats där båtklubben ligger idag. Där angjorde båtar som hade last eller folk till Hässelby slott.

Intill bryggan låg Hässelby krog, och där kunde passerande sjöfarare gå iland och få sig en styrketår.
Detta är en stadsplan över området 1954. Sparrisbacken är ännu inte inritad. Då planerade man en båthamn vid stranden nedanför den sluttningen som senare skulle bli lekparken Stråket.

Hamnförvaltningen var i ett uttalande den 20 oktober 1955 negativt inställd till denna placering: Den föreslagna båthamnen i det trånga sundet mellan Hässelby Strand och Hässelbyholme, där farleden Stockholm—Ekoln framgår och där stora kol- och oljefartyg med upp till 5 000 tons dödviktskapacitet destinerade till värmekraftverket vid Hässelby beräknas komma att passera. Med hänsyn till sjöfartens utrymmesbehov bör en båthamn av den på stadsplaneförslaget angivna omfattningen inte förläggas på platsen.

Däremot hade man inget att erinra beträffande en båthamn några hundra meter söderut utmed stranden.
Hässelby Strands Båtklubb grundades våren 1956.
Man fick då ett preliminärt löfte att få disponera en pontonbrygga, som skulle förläggas till stranden nedanför den nyanlagda Sparrisbacken.
I början hade man ett trettiotal medlemmar med sina båtar. Det var små motorbåtar och roddbåtar. Inträdes- och medlemsavgifterna var i början vardera 10 kronor.

Medlemmarna byggde 1956 själva den 120 meter långa bryggan, som man kan se på vänster bild, som är från Hässelby strands båtklubbs hemsida hsbk.org.
Höger bild visar samma brygga september 1956. De första båtarna har kommit på plats.

I tidningen Västerort kunde man hösten 1956 finna följande notis:
"Vi inom Hässelby Strands båtklubb vore tacksamma, om ni ville införa några rader i Er tidning betr. ett medlemsmöte vi hade för någon tid sedan. För några veckor sedan talade någon i Er redaktion med vår ordförande och uttryckte ett visst intresse för att skriva några rader i samband med båtupptagningen inom klubben. Nu på söndag den 7 oktober, med början klockan 9, tänker vi ta upp ett 10-tal båtar. Vi håller nog på till klockan 12. Det skulle glädja oss mycket, om någon medarbetare från er tidning skulle komma ned till oss. Högaktningsfullt Hässelby Strands Båtklubb"
I Morgon Tidningen från 2 december 1957 kunde man läsa:
”Hässelby strands båtklubb – med 200 medlemmar – skall själva försöka lösa frågan med båtuppläggningsplatser. Nu hyr man ett par pontoner av staden men det räcker inte långt. Privat har man för denna vinter hyrt in sig vid Kalvudden, men så småningom hoppas man få permanenta utrymmen vid Sjöträdgården.”

Redan 1958 hade det blivit fler bryggor, som man kan se på detta flygfoto.
En tidig bild av Hässelby strands båtklubb av okänd fotograf,
och ett pinmärke med klubbens vimpel.Ett våldsamt oväder med stormbyar och skyfall drog den 8 augusti 1962 över Stockholm. Vid Hässelby Strands Båtklubb blev många båtar skadade.
”Förödelsen var hemsk att skåda”, berättade båtklubbens sekreterare Bengt Wallberg. ”När jag kom ner till hamnen såg det ut som om en tromb härjat där. Över 50 båtar är svårt skadade, en har sjunkit och sju har fått bordläggningarna inslagna. Många torde inte kunna repareras. Båtklubben får ta emot minst ett sådant här dråpslag varje år, men det här är värsta hittills.”

Båthamnen hade utsatts för Mälarens jättevågor, en del 15-20 meter långa, som sopade med sig allt långt upp på land. Många av de förstörda båtarna var oförsäkrade.
Sparrisbacken 1963. Båtklubbens tankställe för båtar syns nere vid strandkanten, med sin Esso-skylt.
Foto: Lennart Månsson.1967 skissades det på denna lösning med båtklubbens pirer. Längst upp i bild syns den stuga som var tänkt att bli klubbhus.Det var det gamla torpet Karlshamns lillstuga som låg intill entrén till båtklubben, och därför ansågs vara lämplig att vara klubbhus. Denna stuga, som låg nära Sparrisbacken, härstammade från 1800-talet.
Sedan 1960-talet tillhörde stugan Hässelby Strands Båtklubb. Men den saknade både el och vatten och klubben använde aldrig stugan och rustade inte heller upp den. Huset förföll och revs 2006.
Foto: Henrik Henrikson 1967.En mystisk notis i tidningen Västerort från 11 oktober 1967 handlar om att Stockholms stad då planerade att anlägga en 70 meter lång stenpir intill Hässelby strands Båtklubbs hamn nedanför Sparrisbacken, en pir som skulle skydda småbåtarna mot de besvärliga sydliga och sydvästliga vindarna.
Tusentals ton sten och schaktmassa skulle vräkas ner i Mälaren för att bilda en stenpir rakt ut i vattnet. HSBK:s styrelse hade några år tidigare bett idrottsstyrelsen om hjälp med denna piranläggning. Direktör Bengt Schelin och hans medhjälpare hade varit mycket förstående och kontaktat gatukontoret, som lovade ordna sprängmassor i samband med att exploateringen i Järvastaden kom i gång på allvar.
Samtidigt begärde man s.k. vattendom hos Österbygdens vattendomstol – alltså tillstånd att få verkställa det planerade pirbygget.

Men det blev aldrig något av det planerade bygget. Varför, kan man fråga sig. Kanske för att huvudmatarledningen för dricksvatten från Lovöverket passerar genom båtsällskapets hamn. Kanske för att många fiskarter, som siklöjan och den inplanterade Kanadarödingen i Lambarfjärden är ytterst känsliga för grumlat vatten.
I vilket fall som helst, det var synd, för annars hade vi fått en rejäl allmän brygga vid Hässelby strand.
Kjell Bävergren berättade till denna bild:
"Motiv: Hässelby Strand Båtklubb, med "stranden".
Foto: Kjell Bävergren.
Årtal: 1971-1972.
Roddbåtarna tillhörde, uppifrån och ned:
1)Familjen Bävergren, efter inköp av familjen Veenstra, Strandliden 37.
2) Arne Scheding, Strandliden 35.
3) Tommy Sellberg, Strandliden 43. Den hade en dekal i fören som visade den Brittiska flaggan, samt texten "England". Vi kallade den för "Svängland", eftersom den var omöjlig att ro rakt med under någon längre stund.
4) Ägaren till den vita båten längst ned, med svart köl minns jag inte."

Några kommentarer på Facebook:
Inger S Andersson: Då var bryggan till höger en allmän brygga, nu tillhör den båtklubben. Skulle vara bra med en ny brygga för allmänheten.
Gunnar Würtz: Jag håller med Inger. Vi saknar en allmän brygga vid Hässelby Strand.

Längst ut på den yttersta bryggan syns en ny serviceponton med kiosk och fyra bränslemätare.
På en bild från 1967 kan man se att mannen som vid detta tillfälle vaktar bränslemackarna tydligen haft en lugn dag och somnat.
Foto: Henrik Henrikson.Kjell Bävergren berättade:
”Hässelby Strands Båtklubb. Under 60-talet kallade vi detta för "Jehanderbryggan". Detta på grund av det från 50-talet var just endast en brygga (den kvadratiska saken i mitten). Jag är övertygad om att denna benämning uppkom under 50-talets byggboom i Västerort, då mängder av sten, grus, och andra byggnadsmaterial behövde skeppas hit med båt, och sedan transporteras vidare med lastbil till de olika byggplatserna. På motsatt sätt blev man av med sprängsten, vilken praktiskt nog alltså senare återvände som byggnadsmaterial.

Själva skapandet av båtklubben med dess bryggor växte fram under ett antal år, och under 60-talet satt grinden framme till vänster på Jehanderbryggan, och ledde då in på vad som var huvudbryggan.

Den kunde man gå ut på och fiska, eller framförallt: Man kunde handla god Trollhätteglass i kiosken som fanns i byggnaden till vänster. Favoriten under en sommar var "Malaga". Man kunde även köpa "sockerbitar" i form av en sorts "skumbitar" för 5 öre styck. Med en krona på fickan, fick alltså en mäktig påse om 20 st.

Då bryggan var avsedd för tung lastbilstrafik, så var det ingen produkt av finsnickeri. Den hade alltså avsiktligt ganska breda mellanrum mellan plankorna. Det hände tämligen ofta att folk som skulle handla tappade mynt ned genom dem. Vi tog på oss badbyxor samt ett cyklop, och vadade in under bryggan. Där spejade vi tre grabbar i vattnet efter tappade mynt, och kunde hitta en hel del sådana. Mest 10-öringar och 25-öringar, men ibland även en enkrona. Oavsett valörer, så fick man på den tiden mycket för slantarna i kiosken efteråt."

Till höger en ritning till den hamnstuga som placerades på bryggan på 1960-talet.
Den nya klubb- och ungdomsstugan,
som planerades och byggdes 1983.Klubbhuset 2009.
Foto: Henrik Henrikson.Klubbens avgifter 2003 enligt stadgarna:
”Årsavgift 300:- Inträdesavgift: 900:- (300:- erlägges vid inträde i klubben, resterande 600:- erlägges så snart man fått hamnplats tilldelad. Hamnplats för båt, per löpmeter brygga, som överstiger 1,25 meter 510:-”Hässelby strands sjöscoutkår har HSBK som sin båtklubb. Bild från klubbens instagramsida där man kan se scoutkårens båt förtöjd närmast i bild.Klubben har med åren blivit större och båtarna likaså. Det är numera närmare 350 medlemmar och de har ungefär 240 båtar i hamnen. Det finns en hel del roddbåtar, men mest är det betydligt större motor- och segelbåtar. På bilden syns även klubbens lilla fyr.
Foto: Henrik Henrikson.Den lilla bron, som gör det möjligt att lägga till båtar även på insidan av den långa bryggan, kom till någon gång omkring 1980-talet.
Foto: Henrik Henrikson.Hässelby Strands Båtklubb 2007.
Foto: Henrik Henrikson.Hässelby Strands Båtklubb, Kvarnvikens Båtsällskap, Strandlidens Båtklubb och senare även Grimsta Båtklubb har sedan början av 1950-talet en båtuppläggningsplats för vinterförvaring vid Råcksta Sjöhage i Grimstaområdet.

För att bereda möjlighet för dessa klubbar att anlägga erforderliga slipar utfördes muddring utanför stranden 1961. Man grovplanerade området 1965 samt fyllde på rivningsmassor, där så erfordrats, samt ett lager sopsand över hela området, som fullt utbyggt skulle kunna rymma c:a 600 upplagda båtar. Av dessa hade Hässelby Strands båtklubb 150 båtar på varvet.

Uppläggningsplatsen administreras av "Intresseföreningen Råcksta Sjöhage", förkortat IRS. Varvet är beläget c:a 2 kilometer öster om Hässelby Strands Båtklubb, i andra änden av Grimsta-reservatet.
Bild från IRS hemsida.
Båtarna är visserligen borta från båtklubben under vintern, men bryggorna ligger kvar. Det kunde bli lite problematiskt när man genomförde Vikingarännet 2011. Denna skridskotävling gick mellan Uppsala och Stockholm, och här vid Hässelby Strands Båtklubb fick de tävlande balansera över bryggorna på vingliga ramper.
Foto: Henrik Henrikson.Hässelby Strands Båtklubb har tillsammans med några andra båtklubbar en gemensam klubbholme som kunde användas av medlemmarna.
Holmen heter Landholmen och ligger cirka tio mil nordväst om Hässelby, på 59°25,97 N 17°44,12 E, öster om Näsfjärden och sydväst om Görväln.
Hässelby Strands Båtklubb gick med och dela holmen med de andra båtklubbarna vid slutet av 1980-talet. Denna tidigare igenvuxna ö har numera blivit en pärla med bryggor, stigar, bastu, toalett, badplats och en segeltork.
Foto: Jessica Sundberg.En idyllisk bild av klubbens båtar 2015 med Hässelbys höghus i bakgrunden.
Foto: Henrik Henrikson.En detaljstudie av bryggornas anslutningar 2015.
Foto: Henrik Henrikson.En spröd akvarellmålning av Ruben Helander. Motiv: Båthamnen i Hässelby.Ett kylslaget vintermotiv av bryggorna 2009.
Foto: Henrik Henrikson.Så till slut en kvällsbild över Hässelby Strands Båtklubb.
Foto: Ricardo Alvarez 2022.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.