Strandlidens Båtklubb är en av de båtklubbar som ligger i Hässelby. Den ligger vid Mälarstranden, mellan Hässelbyverket och Strandliden i Hässelby strand.
Foto: Henrik Henrikson.I början av juni 1955 började man att gräva för ett nytt kraftverk i Hässelby strand. När sprängningarna ett par månader senare inleddes så tippade man sprängstenarna i sjön, och det började bildas en konstgjord halvö utanför stranden. Byggnadsnämnden sade att halvön var olaglig och beordrade omedelbart stopp av dumpningen av sprängsten i vattnet. Men elverket opponerade sig: Om vi tvingas att transportera bort all sten, så kommer bygget försenas och Stockholms elförsörjning kommer äventyras i framtiden.

Detta är nog en av de allra första bilderna av nybildade piren. Den konstgjorda halvön går som en böjd båge ut i vattnet och bildar en liten skyddande vik. Bild från Dagens Nyheter.
Året är 1957 och hela kraftvärmeverket är en enda stor byggarbetsplats. Piren, längst ner till vänster på bilden, är full med förråd och upplag. Vid den här tiden hade man beslutat att halvön skulle få finnas kvar och anläggas med växtlighet.
Bild från Oscar Bladh.Den 13 september 1960 kunde man läsa i Dagens Nyheter:
”Strandlidens båtklubb ska kanske få en lustbåthamn. Åtminstone hoppas man att torsdagens gatunämnd ger sin välsignelse åt denna tanke av stadsträdgårdsmästare Holger Blom.
Det var nämligen han som grep in och räddade industriborgarrådet Gösta Agrenius då sprängmassorna från kraftverksbygget tog sådana proportioner att det bildades en formlig ö utanför byggnadsplatsen. Ja, ja, vi ska frakta iväg eländet längre ut i Mälare, lovade hr Agrenius sina naturvårdande kolleger i Stadshuset.
Men det behövdes inte alltså, ”agrenii holme” har bundits ihop med fastlandet till en halvö som mjukt famnar småbåtshamnen och nu – på industrirotelns bekostnad – har försetts med inbjudande soffor innanför vindsäkra granitvärn mellan grönskande vallar på den forna stentippen.”
Bilden är inskickad av Annette Strand.
Strandlidens Båtklubb bildades den 6 maj 1959. Den första ordförande var Valter Noaksson.
Den huvudsakliga verksamheten under 1959 bestod i ett mycket intensivt förhandlande och skriftväxling med dåvarande Park- och Idrotts- förvaltningarna.
Den första målsättningen var att hela piren skulle disponeras av klubben. Pirens insida skulle skos med brygga och vid nuvarande utfyllnads- strandlinje skulle en brygga byggas, vilken skulle hysa småbåtar på insidan och större flytetyg på utsidan.

Femton ungdomar genomgick hösten 1959 utbildning för ”förarbevis till sjöss”. Nitton båtar drogs den 4/10 1959 upp med traktor vid Kanaan badet och kördes till åkern vid Sjöhagen. Text från båtklubbens hemsida.
Foto: Jan-Eric.
Henrik Henrikson tog 1959 denna bild av sin lillebror och hans far på den då fortfarande steniga piren som omslöt den då alldeles nybildade båtklubben.

Hans Deiving skrev på Facebook 2019:
”Någon gång 1958-59 så flyttade jag, brorsan och föräldrarna till ett självbyggt radhus på Friherregatan. I stort sett varje sommarkväll så cyklades det ner till då nystartade Strandlidens Båtklubb, som då till stor del var en klubb för unga seglare. Fortfarande så har jag en båt och båtplats på stora bryggan i Strandlidens Båtklubb!”
Vid klubbens första årsmöte den 12 februari 1960 kunde styrelsen meddela att ”vi har erhållit tillstånd att med egna resurser iordningställa brygga”. Målsättningen fastställdes till att bryggan skull göras klar till kommande sommar. Arbetet utfördes under fem söndagar under vintern. När de sista fotbrädorna spikades till bryggan sista arbetssöndagen i mars bar inte isen bättre än att flera gubbar fick svalkande vårdopp.


Pengarna hade inte räckt till att däcka kanotbryggan men pålar och syllar var på plats. Vintern 1961 kunde kanotbryggan däckas efter det att Idrottsstyrelsen bidragit med 3 000 kronor för detta ändamål. Kanotbryggan blev snabbt överbebåtad. Redan följande år förlängdes den till den längd den hade ända fram till att den revs1983.
Foto: Reisz.Till Kvarnvikens Båtsällskap, Hässelby Strands Båtklubb och Strandlidens Båtklubb upplät man båtuppläggningsplats vid Råcksta Sjöhage i Grimsta-området. För att bereda möjlighet för dessa klubbar att anlägga erforderliga slipar utförde man 1961 muddring utanför stranden.Hans Deiving berättade:
”Strandlidens Båtklubb 1960. En klubb som startades av bland andra Walter Noaksson. Det tog ett tag innan kommunen godkände att en båtklubb skulle startas...

Medlemsavgift var i början 10:-/år, juniorer halva priset! Då var siktet att klubben skulle bli en ungdomsklubb med segling som fokus! Och så blev det!

I garagen på Strandliden så byggdes det ett antal OK-jollar, vars ägare senare rönte stora framgångar. Min kompis Mats bytte till en IC-kanot efter att ha seglat en gammal C-kanot + en "E-lita", E-kanot. I IC-kanoten så rönte han stora framgångar i bland annat EM.

Nästan varje kväll så var vi där och seglade långt in på hösten. Oftast så avslutades seglingarna med lyssnade på Radio Nord och Radio Luxemburg under kanotställen.

Tänker nog lite i dag på hur det skulle ha varit utan Walter Noaksson? Ingen båtklubb? Ingen ungdomsverksamhet? Onekligen så var han något av en hjälte som insåg att OM man vill skapa något - så gör man det tillsammans!

Mina framgångar var inte så stora, som bäst 3a i DM i E-kanot. I dag, nära 60 år efter så har jag en 1/4-tonnare vid bryggan - och minns dom där nattvakterna med Mats - vakter då vi paddlade runt i kanoter runt och under bryggorna.

I dag så bor jag bara cirka 200 meter från klubben, med utsikt ut över Lambarfjärden.

Bilden: Jag står till vänster, i något gult, lutandes över min första båt C98. Bredvid så står Yngve, Mats´ bror. Straxt bredvid så står Mats - alla så blev vi seglare.”
På piren som skyddar hamnen mot alla vindar utom rakt söderifrån, har de späda träden rotat sig, och de börjar skjuta i höjden.

Kjell Bävergren skriver:
”Strax intill Strandliden ligger det så kallade "Badberget", och intill det finns Strandlidens Båtklubb. Man hade under 1960-talet från berget perfekt koll på de många små segelbåtar som ständigt avgick och återkom. Det fanns en stor särskild brygga med lätt åtkomst för att dra upp sin båt, och lagra masten mellan seglatserna. Det var modeller som "Svärdbärare", "Optimistjolle", "C-låda", m.fl.

Jag hade omkring 1965-1966 själv en hemmabyggd (ej av mig) mindre sådan båt, kallad en "JO-jolle". Alla båtar ligger suveränt skyddade från Lambarfjärdens raseri, med hjälp av den anlagda piren. Det var dock oftast rejält svårt att kryssa ut från båthamnen via den trånga passagen mellan berget och piren.”
Foto: Harold Mayer.
Några av klubbens segelbåtar.
Vänster bild visar Hans Deiving och Mats Lind i aktion.Den 4 mars 1963 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis:
"Båtklubbar i Stockholmstrakten har haft problem med att endast haft årskontrakt på sin mark, och har inte vågat lägga ner pengar på bryggor och annan utrustning. Men nu börjar det ordna sig. Fyra klubbar längs Mälarens norra strand, i Ängby, Kvarnviken, Hässelby strand och Strandliden, har fått 25-årskontrakt och kan börja inrätta sig mer permanent på sina områden."En idyllisk sommarbild av Strandlidens Båtklubb. Till höger skymtar det första klubbhuset, som senare flyttades in till stranden.Här kan man se att båtklubben ligger ganska nära Hässelbyverket.En vinterbild från 1960-talet, inskickad av Åsa Blomgren Helldin, visar barnen som åker skridskor innanför piren, där annars båtarna på sommaren brukar ligga.1977 klättrade Henrik Prüzelius upp i kraftvärmeverkets höga skorsten och tog denna fantastiska bild av Strandlidens båtklubb, och man ser att piren nu hunnit bli en riktigt lummig halvö.Efter flera års förberedelser började man med en stora upprustning av hamnen hösten 1983. Den då mycket miserabla kanot- och jollebryggan revs 19 november och förberedelse för ett omfattande utfyllnads och muddringsarbeten utfördes under hösten (markerat med gult).Den första skylten ovanför entrén har med åren blivit mörkare och mörkare, och den är numera så gott som oläslig.
Foto: Henrik Henrikson.En vinterbild av bryggorna.
Foto: Karin Andersson.Några näckrosor försöker etablera sig i båtklubbens grunda vatten.
Foto: Henrik Henrikson.Bortom båtklubbens segelbåtar syns badberget, där många gärna sitter och solar sig.
Foto: Henrik Henrikson.Den sällan använda vägen för motorfordon till båtklubben.
Foto: Henrik Henrikson.Sommaren 2024.
Foto: Henrik Henrikson.Det lilla klubbhuset har blivit ersatt av ett större dito.
Foto: Henrik Henrikson.Där finns plats för fester och träffar. Det är utrustat med ett komplett kök.
Foto: Henrik Henrikson.Det gamla klubbhuset har man sparat och pallat upp intill.
Foto: Henrik Henrikson.Hamnkapten Peter Isander bjöd in mig en varm majdag 2024 till båtklubben så att jag skulle kunna ta några bilder.
Foto: Henrik Henrikson.En rofylld sommarbild i kvällssolen.
Foto: Henrik Henrikson.
.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.