Denna gång ska jag lista de allra högsta byggnaderna i Hässelby. Alla bilderna är tagna av mig - Henrik Henrikson.

Som nummer ett i listan över de högsta byggnaderna kommer de två skorstenarna vid kraftvärmeverket.
Den bruna tegelskorstenen byggdes 1956. Då var den inte fullt så hög. 1966 byggde man den andra betongskorstenen och samtidigt förlängdes den första så att båda blev 135 meter höga. Som jämförelse kan man till höger på bilden se det näst högsta objektet i Hässelby - höghuset Triglyfen.
Två bilder av de höga skorstenarna, den vänstra bilden är från 1968 och den högra från 2009.
Man kan se att tidigare fanns två inspektionsbalkonger på den vänstra, äldre, skorstenen, där man kunde gå runt hela skorstenen. De är numera borttagna, som man kan se på den högra bilden.
Den högra skorstenen, som från början var betonggrå, blev senare målad i vitt med svart topp.Nu över till det allra högsta bostadshuset i Hässelby - Triglyfen som ligger på Strandliden 22. Detta hus har 17 våningar och är 66,4 meter högt, och får alltså placering 3 i listan över de högsta byggnaderna i Hässelby. Detta är ett ganska nybyggt hus.Detta hus, Triglyfen på Strandliden, började byggas i januari 2016. Bebyggelsen utmed Strandliden hade tidigare en enhetlig, långsträckt stil med låga hus, så man blev mycket orolig för att detta nya höghus negativt skulle påverka omgivningen och det restes många protesterande röster från de som bodde i det omedelbara närområdet. Man befarade att den nya byggnaden för alltid skulle kasta sin skugga över husen i närheten.Några bilder som illustrerar hur huset sakta växte på höjden. Nu när det är väl på plats, så kan man väl tycka att det i alla fall blev ganska fint.

De första inflyttningarna skedde i april 2018.
Nästa hus i raden av de högsta byggnaderna i Hässelby är också ganska nytt. Det är bostadshuset vid Fyrspannsgatan 172 - vid Hässelby strands centrum.

Det får bli nummer 4 i listan över de högsta byggnaderna. Det byggdes 2014-2016, är 61 meter högt och har 18 våningar.
Här kan vi se detta hus, som är en del av Hässelby strands centrum, mitt i bild. Denna bild lyckades jag ta från höghuset vid Strandliden, som då ännu inte var färdigbyggt. Byggarbetarna hade gått på lunch, och glömt stänga ingången till bygget. Jag smed in, med en kompis, och vi kunde ta några bilder uppifrån byggnaden.Nummer 5 och 6 i raden av de högsta byggnaderna i Hässelby är dessa två skorstenar.
De finns inte längre, men de var placerade vid sopstationen vid Lövsta. Den första, den vänstra, byggdes redan 1937. Den andra byggdes 1962. Båda revs 1985, när sopförbränningen i Lövsta avvecklades. Båda skorstenarna var 58 meter höga.

Denna bild tog jag 1968. Man kan se järnvägsspåret där soptågen från Stockholm gick till förbränningsanläggningen i bakgrunden.

Nu finns det planer att uppföra ett värmeverk på ungefär samma plats. Då kommer det en ny skorsten på plats, så man kan väl säga att historien upprepar sig.
Denna bild av de två skorstenarna vid Lövsta tog jag 1969.
Den vänstra, som då var ganska nybyggd var försedd med ett förstklassigt reningsaggregat som avskiljde 95 procent av stoftet i avgaserna. Röken i den högra skorstenen, som var ansluten till de fyra äldre ugnarna, gick ut i atmosfären i så gott som orenat skick.Nummer sju i vår lista över de högsta byggnaderna är denna byggnad i Hässelby gårds centrum - det hus som ibland kallas för Fylltolvan. Anledningen är att huset tidigare hade adressen Hässelby Torg 12 och i husets gatuplan hade Systembolaget då sina lokaler. Numera är adressen Astrakangatan 11-15.

Huset har 16 våningar och byggdes 1956-1958. Det är 49 meter hög. När huset var färdigbyggt innehöll det 195 små lägenheter, enkelrum med pentry eller dubbletter med kokvrå - allt för ensamstående yrkesverksamma personer, samt för pensionärer.
Svenska Bostäder sålde huset 1999 för 26 miljoner kronor till Stockholms kooperativa Bostadsförening. De började bygga om inne i huset i november 2000. Ombyggnadsarbetena blev komplicerade. De gamla schakten för hissarna revs och man byggde nya schakt så att man fick plats med större och snabbare hissar. De långa, mörka korridorerna på varje våningsplan byggdes bort. De tidigare 195 lägenheterna blev 120 moderna lägenheter med modern inredning, inglasade balkonger och hög IT-standard. Husets fasader fick ny puts med vita långfasader och tegelröda gavlar.Byggnaderna nummer 8, 9 och 10 i listan över de högsta är dessa tre höghus utmed Maltesholmsvägen. De byggdes 1956-1957 och har vardera 14 våningar. Alla tre husen är 46 meter höga.De tre husen finns med på omslaget till min bok om Hässelby gård som jag skrev 2006. På den andra bilden ser man några av butikerna i ett av höghusen.Byggnad nummer 11 är också 46 meter hög. Det är höghuset på Friherregatan 1. Det var tidigare ett ungdomshotell.

Ungdomshotellet ingick som de sex nedersta planen i höghuset. Hissarna stannade bara på var tredje våning. Våningarna var alltså ordnade i grupper om tre. Skulle man 4 trappor upp åkte man således med hissen upp till 5 trappor. Sedan fick man gå nerför en trappa till våningen under. Man kunde också gå en trappa upp och komma till våning 6. På detta sätt försökte man skilja på hotellets manliga avdelning från den kvinnliga.
Huset på Friherregatan 1 är 14 våningar högt och byggdes 1956-1957. Det byggdes för att bli ungdomshotell men framåt 1990-talet hade tiderna förändrats och inga ungdomar ville längre bo i de trånga små lägenheterna.

1993 började man en omfattande renovering av höghuset för att göra om bostäderna till vanliga lägenheter. Nya reservutgångar ordnades och rörledningar byttes ut. De två hissarna byggdes om så att de stannade på varje våning. De små lägenheterna och de stora konstnärsateljéerna högst upp byggdes om till vanliga lägenheter.
Nr 12, 13 ,14 och 15 i listan över de högsta byggnaderna: De fyra höghusen på Medsolsbacken och på Maltesholmsvägen nedanför höjden. De tre husen i anslutning till Medsolsbacken är byggda 1960 och har 13-14 våningar. Huset allra högst upp på höjden är 46 meter högt och de andra två 43 meter. Alla tre husen är byggda i exakt samma stil med tegelfasader. Det fjärde huset i gruppen, med adressen Maltesholmsvägen 153, kom till långt senare - 1998.När detta hus på Maltesholmsvägen 153 skulle byggas utbröt intensiva protester från de boende i de intilliggande husen.

Denna karta från kommunfullmäktige 1995 visar hur omfattande protesterna då var mot bygget. De vita ringarna visar var de bodde som protesterade, och de svarta ringarna visar vilka markägare som protesterade.

Den högra bilden av huset på Maltesholmsvägen 153 har jag fotograferat från höghuset på Strandliden. Huset är 45 meter högt och har 15 våningar.
Nu kan det vara dags att nämna det ännu ej byggda höghuset som planeras ligga på Maltesholmsvägen 155. Det borde bli nummer 16 i höjdlistan. Husets utseende är visserligen inte fastställt ännu, men man kan gissa på att det skulle få omkring 14 våningar och bli ungefär 45 meter högt. Och det skulle ligga på denna slänt intill gatan.Protesterna mot huset på Maltesholmsvägen 153 är nu glömda, och man inriktar sig på att protestera mot detta nya bygge på tomten intill. Det nya huset på Maltesholmsvägen 155 skulle ligga på den lilla ytan nedanför muren på bilden. Slänten anses emellertid vara ett viktigt grönområde, och man kämpar intensivt för att rädda denna plats från bebyggelse. Det är ännu inte slutgiltigt bestämt hur det kommer att gå.Här är nr 17-20 i listan över de högsta byggnaderna: de fyra höghusen på Olle Engkvists väg. Varje hus är 40 meter högt, och de är på vardera 12 våningar.Dessa höghus ingår i det stora familjehotellkomplexet som byggdes 1954-1955. I punkthusen finns det på varje våningsplan en 1:a, en 2:a, en 3:a och en 4:a. Högst upp ligger några större lägenheter i två plan.

Alla husen i det stora komplexet binds samman med korridorer. Bland de lokaler som från början användes gemensamt av hyresgästerna fanns matsalen med tillhörande kök, festvåningen, matutlämningen, gymnastiksalarna, snickeriverkstaden, hobbylokalen och vävlokalen. Dessutom fanns det ytterligare lokaler bemannade med personal, som betjänade de boende i huset, t ex receptionen, den lilla servicebutiken, sköterskemottagningen samt några lokaler som var avsedda att betjäna också boende utanför familjehotellet som damfriseringen, tvättinrättningen med kemtvätt och kapellet.

Till anläggningen hörde också ett daghem som fick inomhusförbindelse med husets korridorsystem. Fritidshem inrättades i två källarutrymmen. Det fanns dessutom fyra tvättstugorna, en i källaren i varje höghus, med vardera två tvättmaskiner.

Idag är de flesta verksamheterna avvecklade. Endast matsalen används i begränsad omfattning.
Nummer 21 i listan: Förbränningsbyggnaden ute vid Lövsta.

Denna 40 meter höga industribyggnad byggdes 1937, och fick i nästan 50 år ta hand om Stockholms sopor innan hela anläggningen revs 1985. Denna byggnad finns alltså inte kvar idag.
Så tar vi med dessa sex höghus som i en stolt rad står utmed Maltesholmsvägen i Hässelby gård. De byggdes 1955-1957. Höjden varierar lite mellan 33 och 40 meter så att de i den sluttande terrängen ser ut att vara lika höga. De är 10-12 våningar höga, och får bli nummer 22-27 i listan.Dessa sex hus har fått olika utseenden, först de två på Maltesholmsvägen 83 och 85 som ser ut så här.

Dessa två höghus hade från början fasader av gjutna element i ljusgrå betong med fullt synliga skarvar. Jag tyckte då att det var två ovanligt fula hus, och man har mycket riktigt gett de två husen nya fasader i ljusgrå puts med lejongula rutor som accentuerar fönstren. Husen är mycket vackrare nu.
Sedan kommer de två husen på Maltesholmsvägen 93 och 95 som fick grå fasad med vita lodräta effektränder. Stilrena fasader i typisk 1950-talsstil.De sista två höghusen i den långa raden utmed Maltesholmsvägen har adress Ormängsgatan 3-5. De har välbalanserade fasader med ett vitt rutnät.

I en artikel från 1956 i Dagens Nyheter skrev man:
”I hörnet av Maltesholmsvägen och Ormängsgatan hittar man storstadens kanske vackraste tiovåningshus, med fält i grått och vitt, diskreta, inte skrikigt färggranna.”
Ja, det var min lista över de 27 högsta byggnaderna i Hässelby.
Alla bilderna har jag fotograferat från 1968 fram till 2021.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.