Olofslund var ett torp som tillhörde Hässelby. Det låg i Backlura.

Denna karta är från 1844. Här kan man se torpet Olofslund ungefär 600 meter från torpet Glädjen. Mycket av det som jag skriver här om Olofslund har jag fått av Gustaf Rooth, som skrivit boken ”Backlura, en del av Hässelby” - en bok som berättar mycket om den norra delen av Hässelby villastad, den del som kallas Backlura.

Olovslund hette tidigare Backlura torp och ännu tidigare Backlura Urfjäll.
Detta torp, som alltså hette Backlura Urfjäll från början, låg på Kälvestas mark, och tillhörde därmed Hässelby. Urfjäll betyder ett avdelat jordstycke.

Torpet fanns med redan på en karta från 1695, och det omnämndes som Backlura torp 1734. Då brukades torpet av Jörgen Simonsson. Ett tiotal år senare bodde här Bengt Löfgren (f 1707) med hustru och två barn. Torpets totala yta var på den tiden cirka 60 tunnland, varav endast en mindre del brukades.

I protokollet från det rågångsmöte som hölls 1761 för att bestämma vad som var Backlura skriver man
”Hvad Backlura kärr no 27, Åkervretar No 28 & 29 och äng nr 30 samt skogen däromkring No 26 angår warder till vidare odelt emedan Jordägarne äro sinnade att der anlägga ett nytt torp, då hela kärret kunde bliva anslagit till bägge torpens ängar”. Detta nya torp byggdes aldrig.

Olov Olsson d.ä flyttade från Krusbacka till Backlura 1861. Det var då som torpet började kallas Olovslund.
Olov Olsson blev änkling varvid sonen med samma namn tog över torpet.

I början av 1800-talet bodde arbetskarlen Erik Andersson och Maja Stina Jansdotter på torpet Backlura. De verkade ha haft en mycket svår tid där. Deras barnen levde inte länge.
Den 7 december 1821 fick de en son, Per Adolph. Han dog dagen därpå.
Den 19 juni 1826 fick de en dotter, Anna Lotta, som dog efter en dryg månad.
På självaste julafton 1827 fick de en dotter till. Hon hann bara bli fyra månader gammal.
Bland alla de som under åren bott på Olofslund kan man finna efternamnet Flyman samt Erik Jansson.
Efter ett tag verkar verksamheten på torpet stagnera, och under en period bodde endast "inhyses" på torpet.

Området köptes vid början av 1900-talet av AB Hem på landet som styckade upp området till småbruk.

Försäljningen av tomtmark i Backlura tog sin början 1919. Torpet hade då varit utan brukare sedan Olov Olsson avlidit 6 december 1895.
Marken var mestadels skog och betesmark. Kvar i huset bodde änkan Maria Olsson som kallades Olle-Maja i folkmun (hennes man hette ju Olov). Till torpet hörde ett uthus där hönsen och grisen bodde.
Flera andra personer vistades i området och bodde av och till i torpet.
På häradskartan från 1901 finns torpet Glädjen och Olofslund som de enda två bebyggda platserna i hela Backluraområdet. Torpet Olofslund hyrde Hässelby köpings fattigvård för 10 kr per år. Adressen var då Backlura 839-840.

Efter änkan Maria Olssons död den 28 december 1925 ägdes Olovslund av Backlura Småbrukareförening. De lät renovera stugan och hyrde ut till tillfälliga arbetare.
Åke Ståhl köpte stugan på 1930-talet. Till den ingick en rymlig tomt på 1.960 kvm. På denna bild sitter hans hustru Rut Ståhl framför torpet tillsammans med Inga Björling. Mellan dem sitter också en hund.Åke Ståhl rev den gamla torpbyggnaden och uppförde 1944-45 ett modernt hus på samma plats. Det blev en enplansvilla med 5 rum och kök. Boendeytan var 90 m².
När området fick ett nytt gatunät på 1970-talet, så blev adressen till villan Svärdsliljevägen 24.En ritning över tomten, signerad av Åke Ståhl 1948 och ett foto av villan när den var nybyggd. Huset har fasader i vit plåt och valmat tak av tegel. Den öppna verandan, som syns på bilden, utökades senare så att den blev dubbelt så stor.
På senaste tiden kunde man finna ”Kjell Lundins Bil och Motor” i villans stora underbyggda garaget på 140 kvm med 4 garageportar.
Foto: Henrik Henrikson.Den mer än 60 år gamla villan hade stora renoveringsbehov när den såldes hösten 2013 för drygt 4 miljoner kronor. Den nye ägaren planerade att riva huset och låta uppföra ett antal radhus på tomten. Han bjöd ut villa och tomt för 8 miljoner kronor år 2020. Det blev sålt för 11 miljoner kronor. En rejäl värdeökning på några få år, för ett hus man planerade att riva.
Foto: Henrik Henrikson.
Kartan till vänster visar den villan som ska rivas med rött. Adressen är Svärdsliljevägen 24, men tomten har även adressen Skogsklöverbacken 7.

Bilden till höger visar hur verandan med tiden utökades.
En planändring med sex nya radhus som man ansökte om 2014 har blivit godkänd. Så nu är allt klart för rivning av det vita huset, så att man ska kunna bygga radhusen på tomten.
Foto: Henrik Henrikson.
När villan som ligger där har rivits kan fastigheten bebyggas med sex radhus i två våningar. Närområdet består av friliggande villor och radhus, men man anser inte att de sex radhusen ska störa den omgivande bebyggelsen.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.