av Henrik Henrikson 2017
I Hässelby har under årens lopp rivits många hus - villor, torp och andra byggnader.
De flesta kanske man kan vara tacksam för att de försvunnit, men många byggnader har försvunnit i all tystnad, trots att de kanske kunde ha rustats upp och räddats till eftervärldens glädje.

Här presenterar jag några byggnader i Hässelby som försvunnit eller är på väg att försvinna:


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.