Text: Henrik Henrikson maj 2024


Lövsta Båtsällskap ligger vid Kyrkhamnsvägen 13 i Lövstaområdet. 2019 hade man 295 medlemmar.
De beskriver sig själva på den egna hemsidan: ” Vi är en båtklubb belägen i Lövsta, Hässelby, Stockholm med hamn i Mälaren. Klubben är en ideell förening. Vi har cirka 190 båtplatser fördelade på fyra bryggor, samt ett mindre antal platser för båt på trailer. På området finns en vinterbonad klubbstuga med pentry och mindre samlingslokal. Klubbstugan nyttjas även av de som går båtvakt.”
Foto: Sebastian Torngren.


1985 började några båtentusiaster som såg möjligheten att anlägga en båthamn vid Lövsta, att uppvakta politikerna. Detta är den motion som är ursprunget till Lövsta Båtsällskap.
Motionen fick gensvar och klubben bildas 15 januari 1986 med cirka 80 medlemmar.


Enligt ett första förslag 1988 skulle klubbens bryggor ligga längre västerut än vad som sedan blev.


14 mars 1989 tog Fastighetsnämnden ett beslut i frågan om markanvändning i Lövsta/Kyrkhamn som innebar att "Behovet av en småbåtshamn med tillhörande uppläggningsplatser för vinterförvaring bör tillgodoses inom området".

1991 kom de första pontonerna på plats. Man kan se att bryggorna placerades lite längre österut. Man har idag tre egna bryggor ( A, B och C-bryggorna ), samt hyr en betongbrygga / vågbrytare ( D-bryggan ) av kommunen.Alla var positivt inställda till den nya båtklubben. Men rent ekonomiskt var inget löst än.


Pengarna sköts till så att anläggningen kunde förverkligas.
Bild från båtklubbens hemsida.


Lövsta Båtsällskap i solnedgången. Foto: Susanne.


Föreningen har en klubbholme belägen cirka 3 distans nord/nordost om hamnen med tre bryggor, trädäck, grillplats, bastu och toaletter. Holmen heter Norra Allmansholmen, och den är avsedd för medlemmar i LBS som därför behöver föra LBS-vimpel vid angöring av någon av klubbholmens bryggor. Övriga besökande är välkomna i mån av plats och mot en mindre avgift.


Här ser vi Lövsta Båtsällskapets närmaste omgivning.
Bild från Google Map.


Ytterligare en bild från Google Map visar entrén
till Lövsta Båtsällskap.


Bild från båtklubbens hemsida.


Så började det dyka upp planer vid horisonten som på allvar hotade båtklubbens existens. Ett kraftvärmeverk planerades i närheten av båtklubben. Området som då skulle beröras är markerat med orange linje.
1: Lövstabadet
2: Lövsta Båtsällskap
3: Miniracingklubb
4: Föreningslokaler
5: Freonåtervinning
6: Lövsta återvinningscentral
7: paddock i öster


I närheten av Lövsta Båtsällskap ligger det område där Lövsta tidigare hade sin stora sopanläggning. Den verksamheten är till största delen borta idag, men nu har man alltså börjat planera ett värmeverk där.
Då blir det en stor risk att båtklubbens helt måste rivas för att ge plats åt värmeverkets hamnanläggning. På detta tidiga förslag på hur det eventuella värmeverket skulle placeras, så har man ritat in hamnen söder om anläggningen och då skulle inte båtklubben påverkas.


Men så ändrades ritningarna och nu går den planerade hamnen rakt över båtklubbens område. Jag har ritat in båtklubbens mark med orange färg.
Bilden är från 2017.


2019 presenteras ett alternativt förslag som skulle kunna rädda delar av båtklubbens verksamhet. Det var Putte Vallin och Lars Hannéll från Hässelby hembygdsförening som utarbetade det förslaget.

Lars Hannéll beskriver hur det var tänkt: ”Vi vill vrida piren 90 grader så att den läggs längs med stranden mot kullarna, istället för längs med den gamla kajen. I stället för att båtarna gör en sväng när de ska lägga till så kör de bara rakt in, som i en parkeringsficka eller docka, och backar rakt ut när de ska lämna. På så sätt kan man bevara klubbens båtuppläggningsplats. Dessutom kommer inte båtarna farande där Lövstabadet ligger, utan då kan badet vara kvar.”

2: Den nya hamnen, enligt förslaget vinklad.
3: Lövsta Båtsällskap.
4: Nya parkeringsplatser.
11: Badet.Putte Wallin och Lars Hannéll presenterade 2019 det förslag som skulle kunna rädda både badplatsen och båtklubben.


Under tiden fortsatte planeringsarbetet för det nya kraftvärmeverket. I januari 2019 kunde man på Lövsta Båtsällskaps mark se att man börjat märka ut för det nya hamnbygget.
Foto: Anders Kangemo.


Under våren 2020 genomfördes provtagningar i marken på Lövsta Båtsällskaps hamnområde. Proverna visade höga halter av föroreningar från den tid sopstationen fanns. De senaste resultaten visar att bland annat höga halter av bly och PCB-7 förekommer i delar av undersökta områden.
I området utanför och i anslutning till Lövsta Båtsällskaps hamnområde är bottensedimenten förorenade och där är bad inte lämpligt.
Skogsområdet mellan Lövsta Båtsällskaps område och Kyrkhamnsvägen är också förorenat.


Men än så länge lever livet som vanligt på Lövsta Båtsällskap. Här sjösätts en segelbåt en solig majdag. Vi får se hur framtiden blir, fortsatt idyll eller ett stort värmeverk.
Foto: Patrik Jönsson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.