Denna gård var den viktigaste delen inom Hässelby och med betydligt större areal än huvudgården.
Samhället Vinsta började bebyggas år 1920.

Vällingby brandstation

Bergrummet i Vinsta

Fjärrvärmeledningar genom Vinsta

Historien om Vinsta gård

Johannelundstoppen


Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Vinsta" .

Copyright of all photographs/digital images is fully reserved Henrik Henrikson.

Alla rättigheter till text och bilder förbehålles.