Kyrkorna i Hässelby

Här presenteras kyrkorna och begravningsplatsen i Hässelby.

Maranata i Hässelby gård
Församlingssalen Smedjan
Hässelby gårds kyrka

Missionskyrkan fyller 100 år

Hässelby kyrksal

Hässelby villastads kyrka

Bergskyrkan, som 2012 övertogs av New Life Church

Hässelby gårds kapell
Missionskyrkan
Hässelby begravningsplats

Copyright Henrik Henrikson.