Hässelby Slott

Bygget av slottet Hässelby slott byggdes på 1650-talet
Vagnar på Hässelby slott Olika vagnar som användes på Hesselby i början av 1900-talet
Karta från 1652 En handritad karta över byn Hässelby innan slottet byggdes.
Suecia antiqua et hodierna Unika bilder av Hässelby slott från 1600-talet.
Historiska bilder Hässelby slott i historiska bilder.
Husen runt om Byggnaderna runt Hässelby slott.
Inne i slottet Bilder från interiören av Hässelby slott.
Henriks bilder Bilder av Hässelby slott tagna av mig, Henrik Henrikson.
Folkmusikfestivalen 2015 Jag tog bilder även på den fjärde folkmusikfestivalen.
Folkmusikfestivalen 2014 Mina bilder från tredje folkmusikfestivalen.
Folkmusikfestivalen 2013 Jag besökte andra folkmusikfestivalen på Hässelby slott.

Folkmusikfestivalen 2012

I augusti 2012 hölls första musikfestivalen på Hässelby.
Heidenstam på Hässelby I slutet av 1800-talet bodde Verner von Heidenstam på Hässelby slott.
Hässelby slotts magasin genom tiderna.
Alla de i släkten Bonde som varit ägare till Hässelby slott.
En kort sammanfattning av Hässelbys historia.
Carl-Mikael Bellman besökte många gånger Hässelby slott.
1941 ödelades ena flygeln i en häftig brand.
Bilder fotograferade av Henrik Henrikson.
Hässelby slott blev 2008 byggnadsminne. Bilder av Henrik Henrikson.
2011 auktionerades unika tapeter som tidigare hängt på Hässelby slott.

Målningar av Hässelby slott:
Medaljer och porslin Hässelby slott har förekommit på medaljer och på tallrikar.
Före 1900 Unika målningar av Hässelby slott från tiden före år 1900.
1900-talet Målningar av slottet under hela 1900-talet.
Grafik 1960-talet Från just 1960-talet finns många grafiska bilder på slottet.
Sascha Bolin Konstnären Sascha bodde på 1950-talet i en av Hässelby slotts flyglar.
2000-talet Detta sekel har just börjat, så det finns inte så mycket ännu.


Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" .

Copyright of all photographs/digital images is fully reserved Henrik Henrikson.
Alla rättigheter till text och bilder förbehålles.